ตอกเสาเข็ม ขายเสาเข็ม ขายแผ่นพื้น 

www.ptconcrete.co.th

เสาเข็มเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของโครงสร้างตัวอาคาร เป็นเครื่องค้ำยันให้ตัวตึกมีความแข็งแรงมั่นคงไม่ไหวเอน เปรียบได้กับเสาเข็มนั้นเป็นดั่งรากแก้วของต้นไม้ที่ช่วยค้ำจุนให้ต้นไม้เตอมโตโดยไมไหวเอนนั่นเอง ดังนั้นแน่นอนว่าการเลือกเสาเข็มก็เป็นสิ่งผู้ที่สร้างอาคารบ้านเรือนควรคำนึงและควรที่จะเลือกเสาเข็มในเหมาะสมกับโครงสร้างตัวอาคารเช่นกัน เพราะแน่นอนว่าหากรากฐานของตึกคือเสาเข็มมีความมั่นคงและเหมาะสมแล้วนั้นอาคารบ้านเรือนที่สร้างก็ย่อมจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนั่นเอง
การตอกเสาเข็มนั้นเป็นส่วนสำคัญในงานก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เพราะตัวเสาเข็มนั้นเป็นหลักสำคัญในการช่วยในการถ่ายเทน้ำหนักระหว่างตัวอาคารลงสู่พื้นดิน ซึ่งสำหรับการถ่านเทน้ำหนักของเสาเข็มนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะใหญ่ๆด้วยกัน คือเสาเข็มนั้นจะช่วยในการรับน้ำหนักโดยใช้แรงเสียดทาน และเสาเข็มจะช่วยถ่ายน้ำหนักของชั้นดิน โดยปกติแล้วหากจะเลือกว่าเสาเข็มชนิดไหนที่จะเหมาะสมกับงานมี่จะก่อสร้างนั้น โดยหลักๆแล้วก็ควรจะพิจารณาจากความสำคัญอยู่หลายข้อ ได้แก่ เรื่องของราคา ลักษณะของของพื้นที่ก่อสร้าง ลักษณะของพื้นผิวดินที่จะทำการก่อสร้าง ลักษณะของการใช้งานอาคาร สภาพแวดล้อมรอบข้าง รวมถึงการรบกวน การขนส่งเข้าหน่วยงาน ระยะเวลาการก่อสร้าง และยังมีกฎหมายสำหรับเรื่องของการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ส่วนหลักทั่วๆไปในการเลือกใช้เสาเข็มในการตอกเสาเข็มเพื่อทำการก่อสร้างโครงสร้างอาคารล้านเรือนนั้นส่วนใหญ่แล้วจะใช้เสาเข็มแบบเจาะ เพราะเสาเข็มแบบเจาะนี้จะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับที่จะใช้งานในบริเวณพื้นที่ที่มีความจำกัด เช่น บริเวณที่ต้องการก่อสร้างนั้นอยู่ติดกับอาคารข้างเคียง โดยข้อดีของการตอกเสาเข็มแบบเจาะคือจะสร้างความกระทบกระเทือนต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียงเพียงเล็กน้อยหรือไม่ก็อาจจะไม่เกิดผลกระทบเลย ส่วนในส่วนของการตอกเสาเข็มแบบตอกนั้นจะเหมาะกับบริเวณก่อสร้างที่มีพื้นที่ความกว้างสูง และอยู่ห่างไกลจากอาคารข้างเคียง เพราะว่าเนื่องจากการตอกเสาเข็มนั้นอาจจะเกิดเสียงดังรบกวนพื้นที่ที่อยู่โดยรอบจนเกิดความน่ารำคาญได้
สุดท้ายแล้วการจะเลือกวิธีการตอกเสาเข็มแบบไหนก็ตามนั้นควรมีหลักการเลือกอยู่ 2 ประการด้วยกันคือ ประการแรกต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ โดยมีการคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยในทั้งกระบวนการก่อสร้าง ปละความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเป็นหลักด้วย โดยอาจจะต้องมีการคำนึงในส่วนความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวด้วย ส่วนประการที่สองคือต้องคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายด้วย เพราะหากกระทำโดยผิดกฎหมาย ย่อมส่งผลถึงความไม่มีมาตรฐานในการก่อสร้าง และจะส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยอีกด้วยเช่นกัน